Mediator familiespecialisatie 

Goed voor nu, goed voor later.

Mijn naam is Carola Peer. Ik ben mediator in Midden-Gelderland. Ik werk voornamelijk in regio Arnhem, Nijmegen en de Liemers.

Mijn kracht is een mix van een sterk empathisch vermogen en goed kunnen luisteren. Daarnaast ben ik daadkrachtig en doortastend.

Tijdens een mediation worden er in vertrouwen persoonlijke zaken besproken. Het is daarom van belang dat beide partijen zich goed voelen bij de mediator.

Ik nodig u graag uit voor een vrijblijvende kennismaking zodat we elkaar kunnen ontmoeten. Dit kan bij u thuis, bij mij op kantoor of op een andere locatie. Op basis van onze ontmoeting, kunt u een besluit nemen. Mijn werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag en in overleg op zaterdag. Ook kunt u in overleg 's avonds een afspraak inplannen.

Wat heeft u aan mij als mediator?

- Ik heb jarenlange ervaring met kinderen en ouders in scheidingssituaties.

- Als mediator kan ik uw beider belangen behartigen en het belang van kinderen.

- Als mediator kan ik de onderliggende gevoelens en gedachten boven tafel krijgen zodat een duurzame oplossing voor u in het verschiet ligt.

- Ik begeleid bij het goed vormgeven en afronden van de scheiding.

- Ik begeleid in de onderlinge communicatie zodat u na de scheiding weet hoe onderlinge conflicten bespreekbaar te maken zijn.

- Ik werk samen met een financieel adviseur en een familierecht-advocaat.

06 - 13 07 37 65

Over mij

In 2000 ben ik begonnen met werken in het (basis)onderwijs. Als leerkracht kwam ik vaak in aanraking met kinderen van gescheiden ouders. Het viel mij op de de kinderen van ouders die na de scheiding goed met elkaar omgaan minder onverwerkt verdriet hebben dan kinderen van ouders die na de scheiding negatief over de andere ouder denken. 

Vanuit deze ervaring ben ik de opleiding tot mediator gaan volgen. Daarna heb ik de opleiding familiespecialisatie gedaan. Ondertussen ben ik een erkend scheidingsspecialist in het register van de ADR. Daarnaast ben ik geregistreerd bij het MfN en heb ik de High Trust status bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zo weet u zeker dat u in goede handen bent.

Kinderen kunnen vaak duidelijk aangeven rondom de scheiding van hun ouders wat ze fijn vinden, wat er belangrijk voor hen is, waar ze bang voor zijn en wat ze graag anders zien. Daarom vind ik het belangrijk om in het begin van het traject met de kinderen vanaf ongeveer 9 jaar te praten. Op deze manier kan de input van de kinderen meegenomen worden tijdens het traject. Dit heeft als voordeel dat ieder kind afzonderlijk de beleving van de scheiding bij een neutrale professional kan vertellen en dat de ouders dit kunnen meenemen in hun overwegingen.

Naast dat ik samen met u een ouderschapsplan en een convenant opstel, maken we ook afspraken over de manier van communiceren omdat uw woon- en leefsituatie verandert. Het effect van de afspraken is rust voor zowel ouders als kind(eren). Het geeft mij veel voldoening. Een betere communicatie tussen ouders leidt tot gelukkigere mensen.

Tijdens het mediationtraject werk ik, indien gewild, samen met een onafhankelijk financieel adviseur. Die kan op korte termijn uw situatie in kaart brengen zodat u weet wat uw nieuwe financiële plaatje is. U kunt natuurlijk ook zelf een financieel adviseur uitkiezen. 

Ik werk nauw samen met Villa Pinedo. Dat is een stichting die als missie heeft dat kinderen van gescheiden ouders even gelukkig zijn als andere kinderen.


MfN-registermediator

Als MfN-registermediator ben ik gespecialiseerd in familiekwesties en erfrecht. MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland. Dit is de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland.

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

 • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
 • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
 • werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
 • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
 • voldoende ervaring heeft
 • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie)
 • iedere drie jaar door middel van een peer review grondig bekeken wordt

Zo bent u er zeker van dat u bij een goede mediator bent.

100%
MfN-registermediator
Beschermde titel

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel.
Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren.

Diensten

Kindbegeleiding

Kinderen rust bieden en een stem geven tijdens het uit elkaar gaan van ouders.

Ouderschapsplan

Vastleggen van afspraken rondom de opvoeding en verzorging van uw kind(eren) tot 18 jaar. Ook worden er al afspraken gemaakt voor als het kind jongmeerderjarig en nog niet financieel onafhankelijk is.

Convenant

Vastleggen van afspraken rondom de scheiding zoals bv verdeling van bezittingen en schulden.

Financiële diensten

Berekenen van kinder- en partneralimentatie.

Bemiddeling bij familiekwesties

Het gesprek weer op gang brengen tussen familieleden om de onderlinge relatie te verbeteren.

Erfenissen en mediation

Het gesprek weer op gang brengen na een overlijden om de verschillende standpunten te bespreken.

Tarieven

Het tarief is €181,50 per uur inclusief 21% btw. Meestal wordt dit bedrag gedeeld door beide partijen. De tijdsbesteding wordt transparant verantwoord in de vorm van een gespecificeerd kostenoverzicht.

Ook is het mogelijk om een pakket in te kopen. De verschillende pakketten staan hieronder.


pakketten

Pakket A

€ 2.649.

Ontbindend huwelijk, samenleving of geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen

 • meerdere gesprekken van 1,5 uur
 • hulp bij paraplugesprek (melden van uit elkaar gaan aan kinderen)
 • indien gewenst kindgesprek
 • opstellen ouderschapsplan met toekomstgerichte afspraken
 • kinderalimentatie berekenen
 • partneralimentatie berekenen
 •  pensioenen
 • fiscaliteit
 • wat bij overlijden
 • convenant opstellen
 • evaluatie

Pakket B

€ 2.198

. 

Ontbinding huwelijk, samenleving of geregistreerd partnerschap zonder (minderjarige) kinderen

 • meerdere gesprekken van 1,5 uur
 • partneralimentatie berekenen
 • pensioenen
 • fiscaliteit
 • wat bij overlijden
 • convenant opstellen
 • evaluatie

De genoemde pakketprijs is inclusief 21% btw.

© 2022, Peer Mediation. Alle rechten voorbehouden.
AVG verklaring
Algemene Voorwaarden

peer-mediation
peer mediation arnhem gelderland