Mediator familiespecialisatie 

Goed voor nu, goed voor later.

Mijn naam is Carola Peer. Ik ben mediator in Midden-Gelderland. Ik werk voornamelijk in regio Arnhem, Nijmegen en de Liemers.

Mijn kracht is een mix van een sterk empathisch vermogen en goed kunnen luisteren. Daarnaast ben ik daadkrachtig en doortastend.

Tijdens een mediation worden er in vertrouwen persoonlijke zaken besproken. Het is daarom van belang dat beide partijen zich goed voelen bij de mediator.
Ik nodig u graag uit voor een gratis kennismaking zodat we elkaar kunnen ontmoeten. Dit kan bij u thuis of op een andere locatie. Op basis van onze ontmoeting kunt u een besluit nemen. Mijn werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag en in overleg op zaterdag. Ook kunt u 's avonds een afspraak inplannen.

10​​​​0%​
MfN-registermediator
Wat heeft u aan mij als mediator?


- Ik heb veel ervaring met kinderen en ouders in scheidingssituaties.
- Als mediator kan ik uw beider belangen behartigen en het belang van kinderen.
- Als mediator kan ik de onderliggende gevoelens boven tafel krijgen zodat een duurzame oplossing voor u in het verschiet ligt.
- Ik werk samen met een financieel adviseur.

Beschermde titel

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel.
Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren.

MfN-registermediator

Als MfN-registermediator ben ik gespecialiseerd in familiekwesties en erfrecht. MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland. Dit is de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland.

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

 • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
 • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
 • werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
 • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak
 • voldoende ervaring heeft
 • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie)
 • iedere drie jaar door middel van een peer review grondig bekeken wordt

Zo bent u er zeker van dat u bij een goede mediator bent.

Diensten

Kindbegeleiding

Kinderen rust bieden en een stem geven tijdens het uit elkaar gaan van ouders.

Ouderschapsplan

Vastleggen van afspraken rondom de opvoeding en verzorging van uw kind(eren).

(Echt)scheidingsconvenant

Vastleggen van afspraken rondom de scheiding zoals bv verdeling van bezittingen en schulden.

Financiële diensten

Berekenen van diverse mogelijkheden op financieel gebied zoals fiscaal partnerschap of nieuwe woning.

Bemiddeling bij familiekwesties

Het gesprek weer op gang brengen tussen familieleden om de onderlinge relatie te verbeteren.

Erfenissen en mediation

Het gesprek weer op gang brengen na een overlijden om de verschillende standpunten te bespreken.

Over mij

Sinds 2000 ben ik werkzaam in het (basis)onderwijs. Als leerkracht kom ik vaak in aanraking met kinderen van gescheiden ouders. Kinderen kunnen duidelijk aangeven rondom de scheiding van hun ouders wat ze fijn vinden en wat ze graag anders zien. 

Het welbevinden van kinderen gaat mij zeer aan het hart. Dat is de reden dat ik ben gaan onderzoeken welke rol ik hierin zou kunnen spelen. Mijn onderzoek ging over de verbetering van communicatie tussen gescheiden ouders, het kind/ de kinderen en school. Er zijn afspraken over de manier van communiceren gemaakt omdat kinderen lijden onder ouders die het lastig vinden om met elkaar te communiceren. Het effect is rust voor zowel ouders als kind(eren). Het geeft mij veel voldoening. Een betere communicatie tussen ouders leidt tot gelukkigere mensen.

Vanuit deze ervaring ben ik de opleiding tot mediator gaan volgen. Daarna heb ik de opleiding familiespecialisatie gedaan.
Tijdens het mediationtraject werk ik samen met een financieel adviseur. Die kan op korte termijn uw situatie in kaart brengen zodat u weet wat uw nieuwe financiële plaatje is. Ik zie ook toe op de procesafwikkeling van de scheiding bij de rechtbank en de inschrijving in het gemeentelijk echtscheidingsregister.

Ik werk nauw samen met Villa Pinedo, dat is een stichting die als missie heeft dat kinderen van gescheiden ouders even gelukkig zijn als alle andere kinderen.


Tarieven

De kosten van de mediation bestaan uit het honorarium en eventuele overige te maken kosten zoals de kosten voor het indienen van het verzoek tot scheiding bij de rechtbank. Ook de griffiekosten worden apart berekend. Het tarief is €130 per uur exclusief 21% btw. Meestal wordt dit bedrag gedeeld door beide partijen. De tijdsbesteding wordt transparant verantwoord in de vorm van een gespecificeerd kostenoverzicht.

Ook is het mogelijk om een pakket in te kopen.

pakketten

Pakket A

€ 2.500

Ontbinding huwelijk
of geregistreerd partnerschap

 • check
  5 gesprekken van 1,5 uur
 • check
  scheidingsmelding
 • check
  rouwcurve van Kübler Ross
 • check
  paraplugesprek (melden van uit elkaar gaan aan kinderen)
 • indien gewenst kindgesprek
 • opstellen ouderschapsplan met toekomstgerichte afspraken
 • kinderalimentatie berekenen
 • partneralimentatie berekenen
 • verdelen en verrekenen
  pensioenen
 • fiscaliteit/ fiscaal partnerschap
 • wat bij overlijden
 • convenant opstellen
 • indienen rechtbank
 • akte van berusting en inschrijven rechtbank
 • evaluatie

Pakket B

 € 130

Op uurtarief
Dit is voor u geschikt als:

 • check
  u het onderling al op veel vlakken eens bent
 • check
  er geen minderjarige kinderen zijn
 • check
  er een kleine boedelverdeling is
 • de pensioenen niet verrekend hoeven te worden 
 • u alleen een ouderschapsplan wil opstellen of wijzigen
 • u een herberekening wil van de kinderalimentatie
 • u een herberekening wil van de partneralimentatie
 • fiscaliteit/ fiscaal partnerschap berekeningen
 • financieel advies 

De genoemde pakketprijs is exclusief 21% btw.

© 2022, Peer Mediation. Alle rechten voorbehouden.
AVG verklaring
Algemene Voorwaarden

peer-mediation